Realizacja:Wroobel.pl

REGULAMIN OBIEKTU


Informacje podstawowe:

 1. Goście korzystający z pobytu w Apartamentach Cztery Pory Roku, zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz w wyjątkowych sytuacjach, stosować się do próśb pracowników Obiektu.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobą, które je naruszyły. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynienie uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 3. Dokonanie rezerwacji jest równoczesne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacja oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 4. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę.
 5. Do korzystania z apartamentów uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Najmujący apartament nie może przekazywać go innym osobą, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłat.
 6. Najmujący apartament ponosi pełna odpowiedzialności materialna i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawa rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.
 7. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia apartamentu ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedleniu apartamentu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 8. Mieszkańcy apartamentów zobowiązani są w szczególności do utrzymywania we własnym zakresie porządku, czystości w apartamentach oraz z korzystania z urządzeń Obiektu w sposób nie powodujący uszkodzeń, ani pogorszeniu ich stanu. Klient korzystając ze strefy SPA, grilla oraz sali ogólnodostępnej, oświadcza, iż zapoznał się z regulaminami wiszącymi i obowiązującymi w tych pomieszczeniach oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 9. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Najmującego do apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu.
 10. Po upływie pobytu Najmujący apartament ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru apartamentu przez pracownika Obiektu.
 11. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 15:00, a kończy się kolejnego dnia o godz 10:00
 12. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Poza miejscami wyznaczonymi na zewnątrz obiektu.
 13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00 rano
 14. Zameldowanie Gości, odbywa się w recepcji w Willi Cztery Pory Roku, ul. Królewska 41, oddalonej o 200m od obiektu Apartamenty&SPA Cztery Pory Roku.
 15. Użytkownicy apartamentów maja obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku osób przebywających na terenie Obiektu.
 16. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamentach w godzinach od 6:00 do 22:00.
 17. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie po godzinie 22:00 jest równo znaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi wg ceny hotelowej z cennika w recepcji lub na stronie internetowej obiektu.
 18. Istnieje możliwość skorzystania ze śniadań i obiadokolacji, pełna informacja do uzyskania w recepcji w Willa Cztery Pory Roku, ul. Królewska 41
 19. Akceptujemy pobyt ze zwierzętami za dodatkowa opłata w wysokości 30 zł/dobę
 20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką opiekuna lub rodzica, które biorą całkowita odpowiedzialność za ich czyny,a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie obiektu.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osoba będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

 22. COVID-19 I INNE CHOROBY ZAKAŹNE W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo wprowadziliśmy szereg rozwiązań mających na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z potencjalnym zagrożeniem i zarażeniem wirusem COVID-19, ale i take innymi chorobami zakaźnymi.
  • Każdy Gość, poprzez rozpoczęcie pobytu, deklaruje, iż jest w pełni zdrowy oraz, że nie miał kontaktu z osobą zakażnoną ( wirusem SARS-COV2 lub inną chorobą zakaźną) lub przebywającą na kwarantannie, w ciągu ostatnich 14 dni, przed przyjazdem do obiektu.
  • Przestrzenie ogólnodostępne, są regularnie wietrzone i dezynfekowane.
  • Powierzchnie ogólnodostępne, są dezynfekowane odpowiednimi środkami chemicznymi.
  • Pracownicy, są zobowiązani do regularnej dezynfekcji rąk oraz swoich stanowisk pracy.
  • Procedura meldowania i wymeldowania Gości w recepcji, została ograniczona do niezbędnego minimum.
  • Pozostawione klucze do apartamentów, podlegają dezynfekcji.
  • Po każdym wyjeździe Gości, apartamenty, są poddawane wietrzeniu . Sprzątanie odbywa się przy zastosowaniu urządzeń parowych.
  • Komplety pościeli oraz ręczniki są oddawane do pralni chemicznej.
  • Goście, proszeni są o dezynfekowanie rąk płynem antybakteryjnym.
  • Goście, zobowiązani są do stosowania w przestrzeni publicznej środków ochrony osobistej w postaci maseczek lub przyłbic.
  • Goście, zobowiązani są do stosowania dystansu społecznego, minimum 1,50 m.
  • Każdy Gość, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obiektu i zachowywania środków bezpieczeństwa.
  • Apartamenty Cztery Pory Roku, nie ponoszą odpowiedzialności za zakażnie się wirusem SARS-COV2 lub inną chorobą zakaźną, podczas trwania pobytu. 23. Opłaty
  • Opłaty są zgodne z cennikiem na stronie internetowej lub ustaleniami telefonicznymi, dokonanymi z recepcją.
  • Kwota zadatku, jest uzależniona od wybranej oferty. W przypadku anulacji rezerwacji lub niedojazdu, zadatek przepada.
  • Cena nie uwzględnia opłaty miejscowej. Jest ona płatna przy meldunku, w recepcji i wynosi 2,50 za osobodzień.
  • Opłata za pobyt może być dokonana gotówką lub kartą kredytową.
  • Opłata za usługi dodatkowe, należy uiścić w recepcji. Możliwość płatności kartą lub gotówką.
  • Opłata za rezerwację, jest równoznaczna z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie.


 24. STREFA SPA
  • SPA jest strefą ciszy i relaksu.
  • Dzieci poniżej 18 lat, mogą przebywać na terenie SPA wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego
  • Na terenie SPA obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia opakowań szklanych, żucia gumy, spożywania jedzenia.
  • Wszystkie cenne rzeczy można pozostawić w wynajmowanym apartamencie
  • Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie SPA.
  • Na terenie SPA należy zachować szczególną ostrożność: nie biegać, nie wskakiwać do jacuzzi.
  • Na terenie SPA nie używamy własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych ani telefonów komórkowych
  • Do SPA nie będą wpuszczane osoby:
   • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
   • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
   • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo,
   • których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,
   • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
  • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu SPA będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
  • Na terenie SPA obowiązuje cisza. Pracownicy SPA mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości.
  • Należy zgłaszać personelowi SPA wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na eksploatację centrum rekreacyjnego.
  • Goście Spa ze schorzeniami m.in.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów oraz kobiety w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.
  • Apartamenty&Spa Cztery Pory Roku nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem ze SPA.
  • W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych należy zastosować się do powyższych reguł.
  • Apartamenty&Spa Cztery Pory Roku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do powyższego Regulaminu.
  • Apartamenty&Spa Cztery Pory Roku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na odzieży i obuwiu, spowodowane korzystaniem ze SPA.
  • Strefa SPA jest monitorowana w celach bezpieczeństwa, zapis nie jest upubliczniany.
  • W trosce o bezpieczeństwo gości sauny gość włącza i wyłącza indywidualnie.
  W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z urządzeń spa ,wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik

OGOLNE ZASADY SPA:
 1. Pij dużo wody niegazowanej przed, po i między zabiegami.
 2. Unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowaną wizytą w SPA.
 3. Poinformuj nas o jakichkolwiek dolegliwościach mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg zabiegu.
 4. Korzystanie z kąpieli w jacuzzi oraz saunie powinno odbywać się przed zabiegami kosmetycznym.
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W STREFIE SAUN:
 1. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny.
 2. Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 10 min. Po skorzystaniu z sauny należy wziąć chłodny prysznic i odpocząć. Sesję można powtórzyć.
 3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię. W saunie prosimy siadać na ręczniku.
 4. Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.
 5. Suszenie rzeczy osobistych oraz ręczników w saunach jest zabronione.
 6. Przebywając w saunach zawsze należy być okrytym ręcznikiem.


ZASADY KORZYSTANIA Z KABINY INFRA-RED:

ZAKAZY
1. Niedozwolone jest korzystanie z kabiny po spożyciu alkoholu.
2. Niewskazane jest korzystanie z kabiny bezpośrednio po spożyciu obfitego posiłku.
3. Nie wolno dotykać promienników i zawieszać na osłonach żadnych przedmiotów (ręczniki, części odzieży, opakowania foliowe itp.)
4. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności mechanicznych przy promiennikach.

ZASADY
1. Przed skorzystaniem z kabiny należy wziąć prysznic.
2. W kabinie siedzimy na własnym lub dostarczonym przez obsługę ręczniku.
3. Do kabiny wchodzimy ze spiętymi włosami ze względu na niebezpieczeństwo przypadkowego ich zetknięcia z gorącymi promiennikami.
4. Z kąpieli w kabinie korzystamy bez odzieży.
5. Zaleca się pozostawienie na zewnątrz zegarków i biżuterii.
6. Kabinę należy pozostawić w nienagannym porządku - w stanie takim w jakim chciałoby się ją zastać.

CYKL
1. Jednorazowy pobyt w kabinie powinien trwać od 20 do 30 minut.
2. Po wyjściu z kabiny należy ochłodzić i obmyć ciało pod letnim prysznicem.
3. Następnie zaleca się 15-minutowy wypoczynek oraz uzupełnienie płynów - najlepsze są soki zawierające duże ilości minerałów (np. pomarańczowy lub pomidorowy) lub woda mineralna.
4. Z kabin ogrzewanych promiennikami podczerwieni można korzystać często - nawet codziennie.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W STREFIE JACUZZI:
1 .Wanna jacuzzi (hydromasażu) jest integralną częścią Apartamenów&Spa Cztery Pory Roku i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia jacuzzi (hydromasażu)
3. Przed wejściem do wanny jacuzzi (hydromasażu) należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli
4. Apartamenty&Spa Cztery Pory Roku nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi
5. Jacuzzi (hydromasaż) czynna jest codziennie w godzinach od 15:00-21:00.
6. Wanna dostępna jest dla wszystkich gości obiektów Cztery Pory Roku
7. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi (hydromasażu) należy umyć całe ciało pod prysznicem ciepłą wodą
8. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie
9. Z jacuzzi (hydromasażu) mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
10. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi (hydromasażu) ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
11. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami
12. Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi (hydromasażu) korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
13. Nie wolno korzystać z jacuzzi (hydromasażu) będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni obsługa Apartamenty&Spa Cztery Pory Roku. Wszystkie osoby korzystające z wanny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
15. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z wanny jacuzzi (hydromasażu) bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat
16. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi (hydromasażu) wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik

Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi (hydromasażu):
- Wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności
- Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny
- W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby
- Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min
- Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej
- Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze obiektu

Osobom przebywającym w wannie zabrania się:
- Powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek
- Użytkowania jacuzzi (hydromasażu), gdy dostęp do wanny jest zakazany
- Użytkowania jacuzzi (hydromasażu), gdy wyłączona jest instalacja napowietrzająca.
- Użytkowania jacuzzi (hydromasażu), w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób
- Wpychania osób do wanny
- Nurkowania oraz zanurzania głowy i twarzy
- Siadania na obrzeżu niecki jacuzzi
- Nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
- Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach
- Wylewania wody z wanny jacuzzi (hydromasażu)
- Wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej. Rozumiem